Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Рішення виконавчого комітету про адміністративні послуги

УКРАЇНА

Глинська сільська  рада

Світловодського району

‎_____________ Кіровоградської області_______________

Двадцята сесія

шостого  скликання

   Р і ш е н н я

 

від    22 листопада 2013року                                                          № 189

с. Глинськ

 

 

 Про затвердження Переліку адміністрати-

вних послуг, які надаються виконавчим

комітетом сільської ради, інформаційних

карток зі стандартами надання та техно-

логічних карток адміністративних  послуг

      З метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб у сфері отримання адміністративних послуг, які надаються виконавчим комітетом міської ради, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», статей  38, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

      1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчим комітетом сільської ради, що додається.

      2. Затвердити   інформаційні  картки  зі стандартами надання та технологічні картки адміністративних послуг, що додаються.

      2. Секретарю виконавчого комітету сільської ради  Білошапці Я.В.:

      2.1. Постійно здійснювати контроль за якістю надання зазначених адміністративних послуг.

      2.2. Розмістити Перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчим комітетом сільської ради, інформаційні картки зі стандартами надання та технологічні картки адміністративних послуг на інформаційному стенді органу місцевого самоврядування .

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету сільської ради  Білошапку Я.В.

Сільський голова                                А.Т.Різаєв