Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру

                

П Р О Г‎‎ Р А М А

організаціїгромадських робіт та робіт тимчасового характеру

по Глинській сільській раді в 2020 році 

І. Загальні положення 

Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру( дальше -програма) є одним з механізмів реалізації програми зайнятості населення Глинської сільської ради. Програма розроблена відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,"Про зайнятість населення , положення про порядок організації та проведення оплачу вальних  громадських робіт та інших робіт тимчасового  характеру, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 20.03.2013 № 175

 

II. Мета програми 

Мета програми - рішення нагальних питань зайнятості незайнятого населення, підвищення ефективності використання праці жителів сіл Глинської сільської ради в подальші подолання негативних економічних, соціальних і психологічних наслідків безробіття, шляхом приєднання до громадської праці та робіт тимчасового характеру працездатного населення.

В той же час за рахунок громадських робіт очікується покращення благоустрою села, формування соціальної інфраструктури, в першу чергу зв'язано з задоволенням життєво важливих потреб населення, підвищити свій рівень життя.

Таким чином, громадські роботи  розглядаються як загальними  активними заходами політики в значного збільшення кількості незайнятого населення. Вони ґрунтуються на базі сільської  програми зайнятості населення і  пропонують можливість створення додаткових робочих місць для певної частини громадян.

 

III. Міри виконання програми 

1. Створити в Глинській сільській  раді 5  (п'ять) спеціальних додаткових робочих місць для організації та проведення громадських робіт і робіт тимчасового характеру.

2. Активно працювати з Світловодським міжрайонним центром зайнятості з метою залучення безробітних, які стоять на обліку  брати участь у громадських робіт та робіт тимчасового характеру.

 3. Сприяти Світловодському  центру зайнятості у розробці контрактів для громадських робіт з підприємств, установ та організацій різних форм власності, які діють на території Глинської сільської ради.

 

IY. Фінансування програми. 

Програма виходить шляхом:

- кошти сільської ради у розмірі 20000,00 грн.;

- кошти фонду обов'язкового Національний страхування на випадок безробіття в  сумі 20000,00 грн.;

- інші засоби фінансування згідно чинного законодавства. 

V.Очікувані результати. 

Зменшення кількості незайнятого населення згідно запланованих показників зайнятості населення Глинської сільської ради і забезпечити поліпшення села

 

 

Додаток № 2

до  рішення тридцять третьої сесії

Глинської сільської ради від

_______________ рік№_____

 

Про організацію  громадських робіт

 та робіт тимчасового характеру

                                                                                                                   по Глинській сільській раді  в 2020 році

 

 

.

 

Перелік платних громадської роботи,

фінансування, яке в 2018 році може відбуватися за рахунок коштів  місцевих бюджетів з залученням коштів Фонду  обов'язкового  національного соціального страхування України на випадок  безробіття, роботодавців та інших джерел відповідно до законів

 

-благоустрій та озеленення територій сільської ради, соціальної сфери, кладовища, зон відпочинку  та туризму, місць прославлення, узбіччя;

-роботи пов'язані з будівництвом або ремонтом соціально-побутової інфраструктури : школи, дитячого садка,  культурних установ та охорони здоров'я;

-нагляд та допомога людям   похилого віку та інвалідам , дітям -сиротам, а також нагляд за хворими в закладах охорони здоров'я;

-приведення в порядок могил, пам'ятників та  Меморіалів  зареєстрованих на території сільської ради;

-роботи з реставрації та обслуговування пам'ятників  архітектури, історії та культури;

-робота в музеї та  відновлення  бібліотечного фонду, архіву, документації;

-роботи по відновленню та поліпшенню природних джерел та водойм, річок;

-будівництво та ремонт доріг, водопроводів, каналізаційних, газових, залізничних і інших транспортних засобів;

-інформування населення щодо отримання житлових  субсидій;

-роботи  пов'язані з проведенням  виборів;

-надання допомоги та  соціальне  обслуговування людей з вадами зору та людей з особливими потребами, використовуючи інвалідні  візки.

 

Секретар сільської ради                    Я.В.Білошапка

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту  рішення Глинської сільської  ради « Про організацію  громадських робіт та робіт тимчасового характеру   по Глинській сільській раді  в 2020 році»

1. Вирішення проблеми.

Рішення, що розроблені відповідно до статті 24 Закону "Зайнятості населення, положення про порядок організації та проведення платних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 20.03.2013 № 175, вирішення питання про тимчасове працевлаштування для населення сільської ради, зменшити масштаби безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадянам, які втратили свої робочі місця. Держава гарантує соціальну підтримку і надати тимчасове працевлаштування для громадян, які шукають роботу, особливо зареєстрований як безробітний.

Завдяки участі в громадських роботах  можна відновити навички, отримати відповідні доходи і іноді постійні  робочі  місця. Ці роботи організовуються відповідно до потреб села і вносять свій внесок у його розвиток.

2. Мета державного регулювання.

Мета рішення-надання  тимчасової  зайнятості населення, зменшення безробіття, забезпечення реалізації програми зайнятості населення та поліпшення благоустрою населених пунктах сільської ради

3. Визначення та оцінка альтернативних  методів досягнення мети.

Встановлення постійних робочих місць, які потребують  значних інвестиційних ресурсів і займають значний проміжок часу

4 Рішення проблеми.

Громадських робіт організовуються в Глинській  сільській раді згідно договору з Світловодським міжрайонним центром зайнятості. Угоду про організацію та проведення робіт складається протягом одного року

5. Обгрунтування  можливості досягнення певної мети.

Дане рішення забезпечує прозорі правила гри на ринку праці та можливість тимчасової зайнятості для безробітних громадян. Основні ризики, які можуть негативно вплинути на роботу регуляторного акту, є зменшення активності роботодавців.

Основний зовнішній фактор, що може вплинути на роботу акту, можливі зміни законодавства у сфері зайнятості населення. При необхідності будуть вноситися  змінити до регуляторного акту акта.

6. Очікувані результати прийнятого акту. В 2020 році  планується участь 5  безробітних в громадських роботах.

Опис очікувані вигоди і витрат на регулювання.

Сфери впливу

прибуток

витрати

Органи місцевого самоврядування

Зменшення безробіття,

Забезпечення благоустрою села

Заробітна  плата  зайнятих у громадських роботах

роботодавці

Виконання підсобних робіт

Заробітна  плата  зайнятих у громадських роботах

Населення

Створення додаткових робочих місць

 

 

7. Термін дії

Термін дії-2020 рік

8.Показники результативності регуляторного акту.

Результативність даного регуляторного акту  визначається кількість безробітних, які беруть участь у реалізації оплачу вальних громадських роботах

9. Міри,за допомогою яких буде відстеження результативність регуляторного акту

Терміни відстеження

Базове відстеження – до впровадження;

Повторне відстеження  – до 20 грудня 2020року